Munkavédelem

A munkáltató egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos kötelességeit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. írja le. Ugyanez határozza meg azon kötelezettségeket, melyekhez munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakember tevékenységét kell a vállalatoknak igénybe vennie. Ez alapján partnereinknél:
 

 • Elvégezzük a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokat, a munkavédelmi üzembe helyezéshez;
 • Elkészítjük az időszakos biztonsági felülvizsgálatok éves ütemtervét, és figyelemmel kísérjük annak teljesülését;
 • Közreműködünk a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében;
 • Elkészítjük a szükséges mentési tervet;
 • Kidolgozzuk a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát;
 • Elvégezzük a kockázatok munkavédelmi szempontú értékelését, s annak évenkénti felülvizsgálatát;
 • Munkavédelmi oktatási tematikát készítünk, és annak alapján megtartjuk az előzetes, az időszakos és a soron kívüli munkavédelmi oktatásokat;
 • Elkészítjük a cég munkavédelmi szabályzatát, és gondoskodunk annak folyamatos aktualizálásáról;
 • Elvégezzük az egyéni védőeszközök meghatározását;
 • Kivizsgáljuk a bekövetkezett munkabaleseteket;
 • Figyelemmel kísérjük a munkabalesetek jegyzőkönyveiben előírtak teljesítését;
 • A munkahelyeken és munkafolyamatokban munkavédelmi ellenőrzést tartunk, az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet készítünk, és az abban foglalt előírások megvalósításában tevékeny részt veszünk;
 • Figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük az egyéni védőeszközök meglétét és használatát;
 • Figyelemmel kísérjük az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat;
 • Részt veszünk a szakirányú felügyeleti szervek ellenőrzésein;
 • Munkavédelmi szaktanácsadást végzünk.